Generalforsamling 2024
Afholdt Tirsdag den 19. marts

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2023

 

 

Indtægter:

2022

2023

Kontingent

2.219.532

2.150.442

Green fee

577.413

574.589

Sponsorer

340.517

321.067

Company days

20.400

33.147

Diverse

379.479

298.662

Indtægter I alt

3.537.341

3.377.907

 

Udgifter

2022

2023

Banedrift

586.582

525.903

Løn

1.498.407

1.440.569

Markedsføring

68.489

68.014

Klubhusdrift

353.778

171.726

Kontorudgifter

328.701

311.602

Udgifter i alt:

2.835.957

2.517.814

 

 

2022

2023

Indtægter

3.537.341

3.377.907

Udgifter

-2.835.957

-2.517.814

Dækningsbidrag

701.384

860.093

Renteindtægter

0

3.932

Renteudgifter

-51.597

-97.173

Afskrivninger

-305.366

-264.043

Resultat

344.421

502.809

 

 

Aktiver:

2022

2023

Bane og bygninger

6.588.491

6.520.277

Service bygning

289.393

211.036

Maskiner

579.847

655.250

Tilgodehavender

75.036

92.246

Likvid beholdning

301.016

356.694

Balance:

7.833.783

7.835.503

 

Passiver:

2022

2023

Egenkapital

4.490.158

4.992.967

 

 

 

Nykredit

2.478.700

1.936.849

Depositum

701.802

692.792

Anden gæld

163.123

212.895

Gæld i alt.

3.343.625

2.842.536

 

 

 

Balance

7.833.783

7.835.503

 

 

  

 

 

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk