Ved ind- eller udmeldelse bedes du henvende til til seniorklubbens kasserer, se Bestyrelse og udvalg

Medlemskontingentet fastsættes på årets generalforsamling og andrager pt 150 kr for et år. Betaling af kontingent betales til seniorklubbens kasserer den første mandag i sommersæsonen eller hurtigst muligt derefter ved MobilePay til kassereren.

Kontingentet går ubeskåret til præmier og faste udgifter i forbindelse med administration, samt andre aktiviteter til gavn for medlemmerne, som bestyrelsen måtte beslutte.

Kontingentet dækker ikke turneringsfee og valgfri spisning i forbindelse med turneringer. Turneringsfee vil fremgå af propositionerne som lægges op på golfbox i forbindelse med tilmelding.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk