AKTIVITETSUDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

 

Mail:

Mobil:

Formand.

Planlægge og afvikle events.

Formål, vision og målsætning.

Formål:

    
 • Aktivitetsudvalget har til opgave at planlægge og afvikle events i Rønnede Golf Klub.
 •   
 • For at sikre en sammenhængende og målrettet indsats, har aktivitetsudvalget formuleret følgende vision, der beskriver hvad vi ønsker at opnå:

Vision:

 • at der i klubben afvikles sociale events, som sikrer at klubben også har en social side.

Målsætning:
 • at der afvikles Sankt Hans bål.
 •   
 • at koordinere et par arbejdsdage om året, hvor større vedligeholdelses projekter af banen afvikles.

Organisation.

Aktivitetsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

    
 • Planlægning og afvikling af arbejdsdage med frivillig arbejdskraft.
 •   
 • Planlægning og afvikling af Sankt Hans bål.
 •   
 • Have optegnelse over mulige frivillig arbejdskraft og deres kompetencer.
 •   
 • Koordinering af hjælpermatchen.

Medlemmer: 
 

Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 •   Information på Rønnede Golf Klubs hjemmeside vedrørende events.

Medlemmer: 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk