Hulspilsmesterskab 2023.


Resultaterne fra finaledagen:


Damer:
Klubmester Josephine Grosen Bloch
Nr 2 Christina Bloch
Nr 3 Louise Grosen Bille

Herre Junior:
Klubmester Viggo Kastrup Jensen
Nr 2 Thor Jerichau Clausen
Nr 3 Birk Jerichau Clausen  


Herrer:
Klubmester Kjeld Christiansen
Nr.2 Kevin Cummings Klit Nørlem
Nr.3 Per Ove Pedersen


 
Herre mid-age:
Klubmester: Bo Eriksen
Nr.2 Nicolas Bohn Jacobsen
Nr.3 Lars Grosen

 

Herre senior:
Klubmester: Eric Goulding
Nr 2: Theodor Sigurlidason
Nr 3: Tormod Torekoven

 

Herre veteran:
Klubmester Finn Ellebæk
Nr 2: Jørgen Dalgaard Petersen
Nr 3: Christian Vaabengaard

 

Herre super veteran:
Klubmester Thyge Sørensen
Nr 2: Michael Vestergaard
Nr 3: Gunnar Sigurdsson

Tillykke til dem alle. Godt spillet.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk