Golfspil i Seniorklubben

I Seniorklubben arrangeres der i udgangspunktet spil for medlemmerne hver mandag, hele året rundt. 

De mandage, hvor der spilles almindeligt mandagsspil, afvikles en "Ræs-til-Oktober" rangliste: De 10 spillere som på en dag med almindeligt mandagsspil har fået højest score får tildelt point, således at den spiller der scorer flest stablefordpoint får 10 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 8 point osv. Ved sæsonens afslutning tælles alle point som er opnået på dage med almindeligt mandagsspil sammen og vinderne får præmier. Scores kan følges på golfbox.

Udover almindeligt mandags-spil arrangeres der såvidt muligt én mandagsturnering om måneden i sommerhalvåret. Den første match i sommersæsonen er Seniorklubbens åbningsturnering, som så vidt muligt afvikles i april, og den sidste match i sommersæsonen er klubbens afslutningsturnering, som normalt finder sted i oktober måned.

Medlemmerne kan også deltage i den årlige udebaneturnering, den årlige match med dameklubben og den årlige Golden Bucket-turnering.

De ovennævnte turneringer er med efterfølgende spisning og præmieuddeling. Her skal det bemærkes at hvis en spiller ikke er tilstede efter matchens afslutning, går en eventuel præmie til den næste spiller i resultatrækken.

Udover de ovennævnte turneringer arrangerer Seniorklubben en sommerturnering, hvor der spilles foursome (hulspil) med 2 spillere på hvert hold. Sommerturneringen strækker sig fra maj til oktober.

Tilmelding til turneringer sker på golfbox.

Til almindeligt mandagsspil er tilmelding ikke nødvendig. Man møder blot op med udfyldt scorekort en halv time før gunstarten (gunstart kl. 9, medmindre andet er meddelt).

Rigtig god fornøjelse!


Frivilligt arbejde

Der er altid noget at gøre i en golfklub! Det er jo ret beset en naturpark med et klubhus, en parkeringsplads og en meget stor græsplæne!

Adskillige seniorer har stillet deres arbejdskraft til rådighed gennem årene: Der er fældet træer, vedligeholdt materiel, klippet hække, stynet træer, revet bunkers om fredagen, klippet græs, flyttet jord - altsammen aktiviteter, som er med til at gøre klubbens anlæg attraktiv og imødekommende for klubbens medlemmer og gæstespillere.

Er du interesseret i at give en hånd med, bedes du henvende dig til Erik P. Hansen på 4030 4181 eller fam@svanhansen.dk

For frivillige hjælpere arrangeres der årligt en hjælperturnering.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk