BEGYNDERUDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

Claus Clausen

Mail: Claus@ronnedegolfklub.dk

Mobil: 40440907

Pro

Planlægge og forestå.

Formål, vision og målsætning.

Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels skabe rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik, således at nye spillere kan gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og uden risiko for golfbanen.

Den nye spiller bør gennem en grundig indføring i spillet, golfreglerne samt etikette reglerne bibringes forståelse for den ånd og holdning, der er kendetegnet for golfsporten.

Det er vigtigt at skabe den rigtige forståelse for, at golfsporten er en sport, hvor spilleren er sin egen dommer, og at det af den grund kræves, at den enkelte kender reglerne, samt forstår vigtigheden af og forpligtelsen til at overholde reglerne.

Ovennævnte forhold er af stor vigtighed for at nye spillere får en indslusning i klubben, der er tilfredsstillende for klubben og ikke mindst spilleren

 

 

Organisation.

Sammen med klubbens træner og teamet omkring kanin klubben:

 

 • Planlægning og budgettering af årets arbejde i udvalget
 • Hvervning

          - Åbent hus arrangementer

          - Indslusning af nye medlemmer

          - Udarbejdelse af introduktionsmateriale

 • Koordinering af golflektioner for begynderne (sammen med klubbens pro)
 • Undervisning i etik og de normer, som er karakteristiske for golf
 • Undervisning i etiketteregler og færdsel på banen
 • Undervisning i turneringsformer (Slagspil, Stableford, hulspil, parturnering)
 • Undervisning i handicapsystemet (evt. sammen med klubbens handicapudvalg)
 • Regelundervisning for begyndere (sammen med klubbens eksaminerede regelinstruktør)
 • Etablering og gennemførsel af prøverne til Golfkørekortet
 • Rekvirering af Golfkørekortet
 • “Kanin / begynderturneringer” (evt. sammen med turneringsudvalget)

Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 • Information på Rønnede Golf Klubs hjemmeside vedrørende events.

Medlemmer: 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk