TURNERINGSUDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

Erik Peter Hansen

Mail: fam@svanhansen.dk

Mobil: 40 30 41 81

Formand.

Planlægge og afvikle turneringer på klubbens baner.

Claus Clausen

Mail: Claus@RonnedeGolfklub.dk

Mobil: 44 40 09 07

Koordinere og planlægge turneringer - eksternt og internt.

Formål, vision og målsætning.

Formål:

Matchudvalget har til opgave at planlægge og afvikle turneringer efter DGU’s fastlagte regler.

For at sikre en sammenhængende og målrettet indsats, har matchudvalget formuleret følgende vision, der beskriver hvad vi ønsker at opnå:
 

Vision:

 • at der i klubben afvikles et antal turneringer som af medlemmerne opleves som sportsligt og konkurrencemæssigt forsvarligt.

Målsætning:  

 • at afvikle turneringer på klubbens baner for såvel klubbens medlemmer som eksterne kunder.
 •   
 • at turneringer afvikles efter gældende DGU regler.

Organisation.

Aktivitetsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 • Matchudvalget planlægger klub turneringer pr. 15.  januar og mailer disse datoer til klubberne i klubben.
 •   
 • Senest 31. januar skal klubberne i klubben have afleveret og koordineret deres aktiviteter med Claus Clausen.
 •   
 • Medio februar holdes et koordinationsmøde mellem match udvalget og klubberne i klubben.
 •   
 • Klubberne i klubben booker selv deres aktiviteter i golf box.
 •   
 • Planlægge og afvikle turneringer på klubbens baner.

Medlemmer: Erik Peter Hansen, Christian Pedersen, Christina Bloch, Lene Svan, Claus Clausen
 

Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 • Information på Rønnede Golf Klubs hjemmeside vedrørende turneringer.
 •   
 • Publicere relevant information på GOLF BOX om turneringer.
 •   
 • Resultater af turneringer publiceres i dagspressen, og på golfbox.
 •   
 • Matchudvalgets økonomi.

Medlemmer: Erik Peter Hansen, 
 

Turneringsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:

 • Tilmelding til regionsgolf. (Gunnar Sigurdsson)
 • Udpeger formænd/holdledere som er ansvarlig for afvikling.
 • Tilmelding til Danmarks turnering. (Theodor Sigurlidason)
 • Gunnar indkalder formænd/holdledere og briefer opgaver i forhold til afvikling af turneringer.

 

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk