Generalforsamling 2019
 Mandag den 25. februar kl. 19.00

 Formandens Beretning

 

                         

Beretning for Rønnede Golf Klub året 2018

 

Året 2018 har budt på mange spændende opgaver. Tørke, Cafe, nye greenkeepere og maskinnedbrud.

 

En meget sen vinter stoppede drømmene om at komme tidligt i gang med golfen og måske endda få støvet jernene af i påsken.

 

Det skete som bekendt ikke. Foråret kom meget pludseligt og varede 2 dage, så blev det sommer og det blev det ved med helt frem til oktober.

 

Vi var hurtige med at få vandingsanlægget i gang, men det var ikke uden problemer, da nye folk først skulle finde ud af hvordan det virkede.

 

Fairways var totalt udtørrede og det var det samme på teestederne, derfor måtte vi begynde at vande med slanger.

 

Det ville være en katastrofe for klubben hvis alt græs gik ud.

 

 

I august kom der regn og vi ventede med spænding på meget græs der havde overlevet.

 

Tilsyneladende er der så meget at vi kan forvente pæne fairways til den kommende sæson. Jeg vil ikke love noget endnu, da vinteren ikke er helt forbi.

 

Alle andre baner næsten, idet nogle kunne vande fairways, havde de samme problemer som os. Derfor har vi ikke haft klager fra vores gæster over banen.

 

Desværre fik vi ikke gjort nok ved vandingen på par tre banen.

 

Jeg er bange for at vi må lukke den i en periode her til foråret for at få noget græs isået på greens. I såfald vil vi etablere nogle midlertidige greens.

 

Et sådant tørt år giver selvfølgelig mange tanker om vandingsanlægget er godt nok.

 

Det er snart en del år gammelt og det er blevet sværere at finde reservedele. Det ville også være rart, hvis vi kunne vande teestederne.

 

Jeg nævner det kun for at fortælle at vi er opmærksomme på det.

 

Vores torsdagshold har gjort en kæmpeindsats på par tre banens hul seks. Jorden fra klubhusbyggeriet der ligger der, er sprunget i krat og skov, som sådan noget jo gør.

 

Det er der blevet gjort noget ved og det har pyntet gevaldigt.

 

Andre opgaver er også løst og der skal lyde en meget stor tak for det store arbejde I har gjort.

 

Jorden på de sorte teesteder har nu sat sig noget og de er ikke helt jævne ganske som forventet.

 

Især par tre teestederne har vist et behov for at blive lidt større, da der slås ud med jern og det er meget hårdt ved græsset.

 

Vi er derfor begyndt at køre noget jord til disse steder og vi vil efterhånden få gjort dem lidt større.

 

Vi har nu fået rejst masterne til nettet på driving rangen.

 

Vi har dog ikke sat nettet op, da vinteren med dens normalt mere blæst lige skal overstås. Vi forventer at det er færdigt til maj.

 

Masterne på hul 4 tager vi ned igen, da ejeren hvor vi har måttet erstatte noget af skaden på solcellerne.

 

Ejeren har selv tegnet den nødvendige forsikring, og derfor forventer vi ikke at der vil blive rejst krav igen.

 

Vi har haft besøg af DGUs banekonsulent med en gennemgang af banen. Dette bl.a. for at se på hul 4 men også på resten af banen.

 

Det betyder, at vi vil se på antallet af bunkere og deres udformning.

 

Vi har nogle bunkere f.eks. på hul tre ved greens der næsten ikke bliver brugt. De skal dog passes og vedligeholdes, så måske der kunne spares noget tid ved at sløjfe dem.

 

Nogle bunkers på eksempelvis hul 15 kunne gøres mindre.

 

Det kræver dog væsentlig omtanke, idet vi skal have respekt for banens særkende og udseende, der netop er store bunkers.

Vi må også tænke på at sværhedsgraden ikke må forringes og derfor skal indtænke de forskellige handicapgruppers spil.

 

Det være sig forhindringer der aldrig vil genere en elitespiller, men gøre det unødigt svært for højhandicappere med langsomt spil til følge.

 

Der er ikke konkrete planer for nuværende, men vi forventer at det bliver der i løbet af året.

 

Vi startede året med et nyt hold greenkeepere, Fabian og Niels. Sidenhen Jess.

 

Ved sommertid blev Fabian fuldtidsansat i stedet for timelønnet således, at vi nu har en fuldtidsansat greenkeeper.

 

Niels Lohse var ansat i 10 måneder efter eget ønske og det er også hvad vi forventer det kommende år og Niels starter d. 1. marts.

 

Senere, når der er kommet gang i det hele, forventer vi at ansætte Jess igen for sommerperioden.

 

Vi mener dermed at vi er rustet til den kommende sæson.

 

Det gamle sekretariat har fremtiden bag sig. Vi har ryddet lidt op og vi ønsker at bruge det til golfbilerne.

 

Vi har behov for flere og de kan her være under tag og opsyn.

 

Juniorudvalget har haft brugt lokalet, men er nu flyttet nedenunder i klubhuset.

 

Vi skal ikke forvente, at der sker mere i år end der er sket, men vi fortsætter igen når der er kræfter til det.

 

Greenkeeperen er i gang med at udføre et andet af vores ønsker, om at få skabt et hyggeligt hjørne udenfor klublokalet.

 

Planen er at få lagt fliser og nogle borde bænke og måske parasoller.

 

Vi satser på at det kan være et spændende alternativ, både når der er arrangementer i cafeen men også i det daglige.

 

Indenfor i klublokalet har juniorudvalget malet lokalet og vi har lagt gulvtæppe på. Vi synes selv at det er blevet rigtig godt.

 

Mange tak til juniorudvalget for det flotte arbejde.

 

Vi har været så heldige at Bygma Rønnede har sponsoreret et tordenskjul til klubben. Det er sat op bag green på hul fem.

 

Der skal herfra lyde en stor tak til Bygma Rønnede for huset. Det vil blive til stor glæde for vores spillere.

 

Vores Toro roughklipper blev lidt sær i løbet af året og ville ikke køre mere end 20 minutter af gangen. Den trænger til at blive pensioneret. Den er 18 år.

 

En ny koster over 800.00 kr. Heldigvis fandt vi en brugt i Esbjerg og formanden og chefgreenkeeperen drog frisk afsted med trailer.

 

Der blev givet håndslag og den blev hjembragt i triumf til 17500 kr.

 

Planen var at tage reservedele fra den og reparere vores egen, men den nye er i så god stand, at det nok tager en del tid inden det vil ske.

 

Vores maskinpark bliver ældre, men vi vedligeholder den og lidt udskiftning sker der da også engang imellem.

 

Det er en af grundene at det er nødvendigt med et vist nødvendigt kapitalberedskab.

 

For øjeblikket er der planer i høring om udstykning af grunde til beboelse ved vores næsten nabo. Det som I ser her som område 1.

 

Der er også ønske fra ejeren af område 2 om boliger. Område 2 er udlagt til fritidsområde altså golfbane.

 

I praksis bliver området først ført tilbage til landbrugsjord, for derefter at blive udlagt til boliger.

 

Egentlig uforståeligt i forhold til den støjbelastning der vil være fra både motorvej og Ny Næstvedvej.

 

Vi ønsker i bestyrelsen ikke at der bliver givet tilladelse til opførelse af boliger i område 2, men ønsker det fortsat udlagt til golfbane.

 

Det gør vi ikke, fordi vi ved, vi får en motorvejstilkørsel over vores par tre bane og det dermed giver golfklubben et behov for et andet areal.

 

Hvis ikke areal 2 ved klubhuset er til rådighed for tilkøb, bliver konsekvensen, at der ikke bliver nogen golfarealer og aktiviteter omkring klubhuset.

 

Det er for mig at se et voldsomt minus for et klubhus at det ikke er muligt at have det som et samlingssted.

 

Vi ved alle hvor vigtigt det sociale samvær har for klubbens eksistens. Det forsvinder.

 

Et klubhus uden aktiviteter omkring sig er et dødt klubhus. Jeg er ikke i tvivl om at det vil koste medlemmer.

 

Rønnede Golfklub har i alt 555 medlemmer.

 

Vi har i årets løb mistet 13 medlemmer netto. Heraf 6 seniormedlemmer og det er dem der fylder i økonomien.

 

Vi har alle en opgave i at få nogle flere til at spille golf. Hvis nogen har lyst til at være med til det, så bare kom frem.

 

Den opblomstring golfsporten havde i sluthalvfemserne og nullerne er klinget af.

 

Nu er der noget andet der er moderne. Den gamle loyale garde der i dag er med til at bære klubben er blevet ældre og flere falder fra.

 

Det er er udvikling der også vil fortsætte de kommende år og vi skal derfor fortsat gøre hvad vi kan for at tiltrække nye golfspillere.

 

Golf tager tid. Derfor mener jeg at vi skal målrette nogle flere tiltag mod dem, der har tid i vores hvervningskampagner.

 

Vi skal også gøre noget for at spillet sker hurtigere. Det er det de nye regler også har som formål.

 

Vi afholder flere møder om de nye regler. Klubbens medlemmer har forskellige behov for regelundervisning og derfor er der mange kurser.

 

Eliteholdet har et andet behov end begynderne. Christian har været på kursus og det er ham som står for undervisningen. Stor tak til dig for din meget store indsats.

 

De nye regler kan komme til at betyde nogle andre markeringer på banen f. eks ved roughen, men vi kan ikke sige noget herom endnu.

 

Vores økonomi udvikler sig som planlagt. Årets overskud på 325.000 kr. er meget tilfredsstillende.

 

Vi har formået at fortsætte klubbens udvikling med nye tiltag, samtidig med at vi afdrager på gæld. Det gør os stærke på den lange bane.

 

Det lave renteniveau udnytter vi fuldt ud til at afdrage vores lån med ca. 550.000 kr. om året. Det er yderst tilfredsstillende.

 

Eliteafdelingen har i 2018 haft 3 hold med i Danmarksturneringen for hold. 

 

 

Vores førstehold, som spiller i 3. division øst, spillede i en pulje med 3 fynske hold.

 

Vi klarede os fint og var ved at øjne mulighed for at vinde puljen, men måtte nøjes med en 2. plads og vi forbliver derved i 3. division.

 

 

Andet holdet spillede i kvalifikationsrækken, vandt alle sine puljekampe og som er suveræn puljevinder, spillede oprykningsspil den 16. september.

 

Ud af 13 mulige puljevindere, var spillet om 8 oprykningspladser til 5. division. Vi blev nummer 5 og får derved en fortjent plads i 5. division til næste år.

 

 

Tredjeholdet, ligeledes i kvalifikationsrækken, spillede sig ind på en flot 2. plads.

 

 

Måske jeg var lidt skarp i retorikken sidste år i omtalen af vores cafeforpagter, men det var ikke uden grund.

 

I april måtte vi sige stop og ophøre samarbejdet med Jari Johansen.

 

 

Den 1. maj startede vi op med en ny forpagter af cafeen Tina Marup og Jesper Petersen.

 

De gik i gang så hurtigt som muligt og kunne med det samme sørge for at vi kunne få en banesandwich og noget at drikke.

 

 

I løbet af en månedstid blev det også muligt at få aftensgæster i cafeen og sommeren har budt på fuld drift.

 

 

Der har ikke været så mange gæster som før. Det kan også ses i den omsætningsafhængige forpagtningsafgift.

 

Men de har opfyldt de ønsker vi som klub har til en cafeforpagter.

 

 

Tina og Jesper har truffet en beslutning om at stoppe mens legen er god. Det har vi accepteret.

 

Jeg vil gerne sige dem tak for deres indsats. Vi har været glade for samarbejdet med dem og ønsker dem held og lykke fremover.

 

 

Vi har nu skrevet kontrakt med Lars Kristian Jensen om forpagtning af cafeen fra d. 1. februar. Lars har Rasmus til at hjælpe i baren og Thomas som kok.

 

 

Jeg kan allerede nu notere mig at der er fuld kraft på initiativerne og at der er god gang i gæsterne til cafeen.

 

 

Vi glæder os til samarbejdet. Det bliver spændende når sæsonen går i gang og vi alle skal lære hvordan det nu er i sådan en golfklub som vores.

 

 

Jeg er lidt stolt over at det har været muligt at sikre betjening i cafeen i det forløbne år. Det har ikke været nogen nem opgave.

 

 

Fritspils aftalen med Midtgolf er nu fortløbende indtil den bliver opsagt af en af parterne. Vi har haft 132 gæster fra Midtgolf og 152 fra os har spillet hos dem.

 

 

Som medlem af DGU er vi forpligtiget til at stille banen til rådighed for DGU`s turneringer.

 

Det har betydet at vi har haft landsfinale for DGU’s juniorholdturnering afviklet hos os.

 

 

Det giver nogle gener med en sådan lukning, men det har også en positiv effekt for kendskabet til os. DGU har da også udtrykt stor tilfredshed med vores bane, faciliteter og hjælpen fra de frivillige.

 

 

Jeg vil på klubbens rette en meget stor tak til alle de frivillige der gør et kæmpearbejde i mange forskellige gøremål.

 

 

Det har en uvurderlig betydning for alle klubbens medlemmer.

Der skal også lyde en stor tak til alle i de forskellige udvalg og klubberne i klubben.

 

Klubberne i klubben har en meget stor betydning for fastholdensen af medlemmerne i klubben.

 

Der skal lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

 

En stor tak til Claus Clausen for dit store arbejde og engagement for klubbens ve og vel.

 

Det er dig der via din funktion er i kontakt med nye såvel som gamle medlemmer. Det gør du rigtig godt. Tak for det.

 

 

 

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2018

 

Indtægter:

2018

2017

Kontingent

2.193.570

2.138.950

Green fee

440.364

429.840

Sponsorer

244.118

203.631

Company days

24.550

24.137

Diverse

128.682

128.466

Indtægter I alt

3.031.284

2.925.024

 

Udgifter

2018

2017

Banedrift

643.020

718.896

Løn

1.232.378

1.293.073

Markedsføring

13.670

29.568

Klubhusdrift

212.342

91.896

Kontorudgifter

266.781

249.162

Udgifter i alt:

2.368.191

2.382.595

 

 

2018

2017

Indtægter

3.031.284

2.925.024

Udgifter

-2.368.191

-2.382.595

Dækningsbidrag

663.093

542.429

Renteindtægter

15.633

14.520

Renteudgifter

-74.784

-103.239

Afskrivninger

-278.725

-275.676

Resultat

325.217

178.034

  

Aktiver:

2018

2017

Bane og bygninger

6.819.775

6.891.588

Service bygning

519.176

593.486

Maskiner

318.981

441.841

Tilgodehavender

101.342

38.106

Likvid beholdning

866.551

908.868

Balance:

8.625.825

8.873.889

 

Passiver:

2018

2017

Egenkapital

2.957.955

2.632.738

 

 

 

Nykredit

4.737.133

5.296.206

Depositum

747.125

754.200

Anden gæld

183.612

190.745

Gæld i alt.

5.667.870

6.241.151

 

 

 

Balance

8.625.825

8.873.889

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk